Често се налага замяната на стари контакти или електрически ключове, предпазители и дефектнотокови защити. След ремонти като боядисване и освежаване на  жилището повечето хора предпочитат да заменят контактите и електрическите ключове и прекъсвачи с нови от естетическа гледна точка.

В много случаи това се налага поради дефект в контакта или при замяна на осветителни тела, когато е нужно да се използват неизползваните кабели за допълнителна ел. верига.  Без значени каква е причината за монтаж на нови ключове прекъсвачи или дефектнотокови защити чрез този сайт можете да се свържете с професионален електротехник от Варна.

По старите електрически инсталации не са снабдени с дефектнотокови защити тъй като за монтаж на такива е нужна инсталацията да е трижилна. В случай че желаете да подобрите сигурността в дома си с монтаж на дефектнотокови защити можете да се консултирате с електротехника дали това е възможно и трябва ли инсталацията да се преработва.

Монтаж на контакти и ключове при ново строителство в област Варна..

Categories: Варна