Електрическото табло е един от най-важните модули във всяка електро инсталация. Там се събират всички кабели от инсталацията на стаята или сградата, тъй като в таблата има много неизолирани елементи и тока минаващ от там е значителен ремонтите от неупълномощени и некомпетентни лица а абсолютно забранен.

Дефектите които могат да възникнат за нормалното функциониране на таблото са от различен характер. Слабите връзки водят до специфична миризма и по късно до прегаряне на съответният кабел шина и тн. поради не стегнати връзки може да се наруши изолацията на проводници което да доведе до късо съединение и да ускапи ремонта. Много често се образуват корозии при таблата на открито които благоприятстват нахлуването на вода и от там авариране на елемент предпазител разделител и др.

Услуги свързани с ел табла

Монтаж на ново табло и свързване на инсталация към него. Профилактика и поддръжка с цел предотвратяване бъдещи проблеми. Демонтаж на стари неработещи  ел табла в които е възможно да има напрежение. Ремонт и отстраняване на аварии – услугата включва подмяна на модули и елементи авариино без почивен ден.

При нужда позвънете на посочените телефони за връзка с електротехник от Варна

Categories: Варна